sæbø skole

 • Oppdragsgiver
  ABO Plan & Arkitektur AS/Radøy kommune
 • Ferdigstilt
  2009
 • Fotograf
  Ane Bysheim
 • Beskrivelse
  Fargebruken til Sæbø skule er ikke bare effektmakeri. Den er nøye planlagt for å hjelpe svaksynte, ikke minst i gulvplanen. Med sin sirkelform er Sæbø skole med fra første til syvende trinn bygget med tanke på effektiv utnyttelse av nettoareal og begrensning av gangsoner. Interiøret spiller opp mot byggets fargeuttrykk og viderefører arkitektens visjoner. Skolen er bygget opp av baser med grupperom mellom basene. Farger er knyttet opp til funksjoner slik at man lettere kan orientere seg gjennom bygget. I utforming av gulvplanen ble det tatt hensyn til svaksynte, gulvmønsteret er nok det mest særegne med skolen. En forsiktig bølge tar fatt ved skolens inngangsparti, på veien gjennom skolen møter bølgen ulike fargepartier og blir både bredere og mer fargerik. Elever og lærere har uttalt at bølgen gjør dem glade. Det var også intensjonen at den skulle uttrykke en bølgende glede som vokste seg sterkere for hver meter. Barna har også fått være med å sette preg på skolen sin- barnetegninger er valgt ut til motiv på folieringen på glassveggene. Alle tegningene er unike og gir barna en stolthet over egne verk.