aker solutions – adm. bygg ågotnes

 • Interiørarkitekt
  Sol Design AS
 • Oppdragsgiver
  Aker Solutions AS, avd. Ågotnes
 • Ferdigstilt
  2014
 • Fotograf
  Ane Bysheim
 • Beskrivelse
  Sol Design ble engasjert av Aker Solutions AS høsten 2011 for å ha totalansvaret for interiøret i det nye administrasjonsbygget deres på Ågotnes. Bygget på 8000 m2 over fire etasjer med 420 arbeidsplasser stod ferdig i 2014.

  Aker var lokalisert et titalls ulike steder på Ågotnes. nå skulle alle samles. Aker valgte åpne kontorlandskap, det ville bety en stor overgang for de ansatte. Målsetningen var å skape en arbeidsplassutforming som var åpen, og som innbød til kommunikasjon og teamprosesser, med pauseareal og dekor som tok hensyn til møte mellom mennesker, teamet og de raske avklaringene. Aker ønsket å fremstå helhetlig. ved å sikre at organisasjon, design og kommunikasjon pekte i samme retning. I designprosessen ble det gått i dybden av organisasjonens behov, menneskets psykologiske behov og sansepersepsjon, det ga løsninger som tilfredsstilte Akers behov samtidig som det ga en positiv overgang for de ansatte.

  Det ble formet et tilpasset kontorlandskap som ga rom for møtepunkt. individuelle behov, opplevelse og samspill. Åpne stillerom -lukkede stillerom -halv­åpne møtepunkt var blant funksjonene som ble etablert. Det ble jobbet bevisst med å skjerme alle støykilder, skape intuitive trafikalmønstre, samt skape en helhetlig ramme. Farger og materialer er satt sammen med to hovedfunksjoner -den ytre rammen gir ro og lunhet -mens den indre har rom for fargespill og opplevelser. Helheten i interiøret er trukket med ut i grafisk profil, spesialdesignet akustisk utsmykking og kunstutsmykking -samspillet med grafisk designer har vært viktig. Prosjektet inneholder mye spesialdesign som er med å understreke integrasjonen av elementene til en helhet. I tillegg ble det lagt fokus på å tilrettelegge interiøret for vekst og omorganisering.