møhlenpris oppveksttun

 • Interiørarkitekt
  Sol Design AS
 • Oppdragsgiver
  Bergen Kommune
 • Ferdigstilt
  2017
 • Fotograf
  Hanne Cathrin Olsen
 • Beskrivelse
  Møhlenpris Oppveksttun – skole 1.-7. trinn, SFO og barnehage ca 5000 m2. Totalrehabilitering av gamle ærverdige Møhlenpris skole fra 1911. Sol Design har vært interiør/prosjektansvarlig interiør, herunder møbleringsplaner, farge- og materialvalg spesialdesign, beskrivelse møblering og anbud.

  Sol Design kom inn i prosjektet sammen med ABO Plan & Arkitektur AS, og var med fra forprosjekt til ferdig overlevert skolebygg mars 2017. Møhlenpris skole, et verneverdig skolebygg fra 1911, legger rammen for Møhlenpris oppveksttun. Med respekt for skolens historie og identitet er interiøret utformet til å tilpasse seg dagens krav og standard. Møhlenpris skole er organisert etter Bergen kommune sine retningslinjer for ”Fremtidens skole”. Fleksibilitet og soneinndeling av arealene er spesielt vektlagt, hvor det gis rom til ulike læringssituasjoner og arbeidsmetoder.

  Det er inntatt en bevist holdning til å la skolen ha en rolig ramme med fargesterke lekne farger innenfor mindre arealer. Skolens fargebruk skal stimulere til trivsel og læring, samtidig som det tas hensyn til skolens opprinnelige arkitektur. Helhetstanken er styrende for sammenbinding av de ulike avdelingene, samtidig som farger er brukt til å tydeliggjøre og definere de ulike arealer og trinn. Barna kan lese farger både i trafikalmønstre og tilhørighet i de ulike arealene.

  Trapperommene er bevart tett opp til deres opprinnelige form, med tidsriktige farger, og opprinnelige kvaliteter – tilpasset med universell utforming.