nsp eidsvåg

 • INTERIØRARKITEKT
  Sol Design
 • Oppdragsgiver
  Djønne moduler AS/Bergen Kommune
 • Ferdigstilt
  Mai 2018
 • Fotograf
  Hanne Cathrin Olsen
 • Beskrivelse
  NSP Eidsvåg er en modulskole for elevgrupper fra ulike skoler i perioder for bygging/rehabilitering av deres hovedskole. Skole 1.-7. trinn og SFO – areal på 3640 m2
  Sol Design har vært ansvarlig for interiørkonsept, farger og materialer- løst og fast inventar. Anbudsbeskrivelse løst inventar.

  Modulskoler bygges det stadig flere av, som regel blir disse skolene bygget med et strammere budsjett, enklere arkitektur og kvalitetsnivå. En viktig målsetning har vært å heve interiøret til modulskolen, samt skape kvaliteter som gir gode læringsarealer og rom for trivsel.

  Farger, fleksibilitet og robuste materialvalg har vært viktige grep i prosessen.