ytrebygda kirke

 • Interiørarkitekt
  Sol Design AS
 • Oppdragsgiver
  ABO Plan & Arkitektur AS/Bergen Kirkelige Fellesskap
 • Ferdigstilt
  2011
 • Fotograf
  Ane Bysheim
 • Beskrivelse
  Kirken er utformet som et åpent og innbydende signalbygg plassert på et høydedrag. Sol design har hatt ansvar for interiørkonsept, material- og fargevalg, løst inventar, dekorativ belysning og spesialdesign av fast inventar og liturgiske møbler.

  Sol Design ble engasjert av arkitekt for kirken Alice Bigom v/ ABO Plan & Arkitektur AS.

  Bygget er moderne i form og arkitektonisk uttrykk med et interiør som kan fungere for menighetens høymesser, festgudstjenester, andre gudstjenestelige møter og hverdagslige aktiviteter

  Interiøret underbygger kirkens arkitektoniske uttrykk – moderne rene linjer er valgt gjennomgående fra kirkerom til cafè og ungdomsavdeling. De liturgiske møblene er gitt sin form ut fra byggets skrå linjer. Fargene i interiøret er valgt ut fra intensjonen om å skape varme og glede – fargebruken er i rolig samspill med rommene i 1. etg., og dras opp i styrke i ungdomsavdelingen i underetg. ABO Plan & Arkitektur kalte prosjektet ”CUMMONI FLORALIS”– Blomstrende Fellesskap. Sol Design har valgt å synliggjøre det blomstrende fellesskapet i interiørets fargespill.