odfjell se

 • Oppdragsgiver
  Odfjell SE
 • Ferdigstilt
  2019
 • Fotograf
  Stine Østby
 • Beskrivelse
  Odfjell har hovedkontor på Minde i Bergen. I 2019 gjennomførte de i samarbeid med Sol Design en total rehabilitering av 2.etg i bygget. Odfjell ønsket å tilpasse lokalene til deres visjon for kunnskapsdeling, læring og samhandling. Fokus ble lagt på en åpnere løsning med bedre flyt av informasjon og kompetanse, fleksible og attraktive arbeidsplasser, samt tydeliggjøring av merkevaren/identiteten til Odfjell, for å fremme de ansattes stolthet. Det var videre ønskelig å skape en tettere forbindelse mellom avdelingene i 2. og 3. etg, et bindeledd for samarbeid på tvers av avdelingene. Sol Design arbeidet tett mot oppdragsgiver og brukergruppe gjennom hele prosessen. En helhetlig plan med et nytt designuttrykk skulle gi et løft for bygget og organisasjonen. For å kunne effektivisere planløsning var logistikk og trafikalmønstre viktig. Resepsjonens plassering gjorde det naturlig med tilkomst fra begge sider av kontorarealene, ved inngangene ble det utformet sosialsoner som fungerer som et attraktivt møtested, pauseareal og «buffer» mot kontorlandskapene. Gjennom planløsning og møblering oppfordres de ansatte til en funksjonsbasert arbeidshverdag. Hovedmøterommene ble lagt nær resepsjonen for å ta imot eksterne møtedeltakere uten å berøre kontorlandskapet. Ved å trekke de store møterommene bort fra arbeidsplassene ble også en støykilde fjernet. En stor vindeltrapp ble bindeleddet mot 3. etg., som grunnet brannkrav ble innrammet av glassvegger. Like ved ble det gitt plass til t-kjøkken og arbeidscafè, adskilt fra landskapet med spesialdesignet vegg med tette og åpne hyller. Interiørets farger og materialer er knyttet til Odfjells identitet og en skandinavisk stilretning med vekt på kvalitet og lang levetid. Synliggjøring av organisasjonens virksomhet gjennom store bilder fra tankskip, terminaler o.l. skaper et interiør sterkt forankret i merkevaren Odfjell. Via en gangbro er en åttekantet satelitt tilknyttet hovedarealet. Satelitten hadde en lukket form med cellekontor, arealet ble nå åpnet helt opp og ga rom for et spesialdesignet amfi i senter. Amfiet danner møtested for IT-avdelingens allmøter. Folierte glassvegger og trespilevegger skjermer amfiet mot arbeidsplassene. Folieringen i prosjektet er inspirert av Odfjells flåte, verdenskartet og datagrafikk/grafer, med det som tema favner de om historie, tilstedeværelse i verden og moderne teknologi.